Čo je teplá montáž ?

Montáž okien je zdanlivo jednoduchá činnosť. Ale jedine správna montáž dovoľuje zachovať všetky technické vlastnosti deklarované výrobcom.

Často sa stáva, že po istej dobe zistíme, že nám fúka z okna. Ukáže sa vtedy, že studený vonkajší vzduch sa do vnútorného priestoru dostáva cez netesnosti v miestach spojenia okenného rámu so stenou. V tomto prípade ani najlepšie energeticky úsporné okná nespĺňajú svoju úlohu, miestnosti sú vychladené a potreba ich viac vyhrievať.     

Je to preto, že štandardne sa okná montujú len pomocou kotviacich plechov alebo skrutiek a na utesnenie sa používa jedine montážna PUR pena, ktorá v priebehu času stráca svoje vlastnosti.  

Preto, aby sa vyšlo potrebám zákazníkov v ústrety, sa na trhu objavila nová technológia teplej montáže so systémom trojitého tesnenia:

1. Vonkajšia vrstva, ktorá je odolná proti poveternostným vplyvom, účinne chráni pred poveternostnými vplyvmi pomocou špeciálnej expanznej pásky, ktorá zároveň prepúšťa vodnú paru.

2. Stredová vrstva, ktorá je medzi okenným rámom a stenou - je tepelná izolácia. V tejto vrstve sa používa tradičná polyuretánová montážna pena.

3. Vnútorná vrstva je stopercentne tesná, nepriepustná pre vzduch a vodnú paru. V tomto mieste sa používajú špeciálne flexibilné parozábranné pásky.

Odporúčame Vám kúpu okien spolu so službou teplej  montáže v spoločnosti ProfilNET. Vyššie výdavky na inštaláciu sa rýchlo vrátia vďaka úsporám vo výdavkoch na energie a vyhrievanie. Iba nákupom energeticky úsporných okien a súčasné uplatnenie teplej montáže zaručí najviac energeticky úsporné riešenie.

Napriek však skutočnosti, že už veľa bolo povedané o význame správnej montáže okien pre ich výslednú kvalitu, informovanosť zákazníkov a dodávateľov je stále nedostatočná. Popri tom sa oblasť odbornej montáže stále vyvíja a obohacuje o nové poznatky a riešenia.