Čo znamená súčiniteľ prestupu tepla "U (W/m²K)"?

Najdôležitejší technický parameter okna je súčiniteľ prestupu tepla, ktorý udáva, koľko Wattov 
tepelnej energie je odovzdaný stavebným materiálom na ploche 1m² za hodinu pri tepelnom 
rozdiele 1 Kelvin medzi teplou a studenou stranou. Čím nižšia je hodnota súčiniteľa prestupu tepla, 
tým lepšie sú tepelno izolačné vlastnosti. 

V súvislosti s okennými výplňami bývajú uvádzané tri typy súčiniteľa prestupu tepla: 
• súčiniteľ prestupu tepla Uf systém udáva hodnotu U pre systém rámu a krídla
• súčiniteľ prestupu tepla Ug udáva hodnotu U pre zasklenie
• súčiniteľ prestupu tepla Uw udáva hodnotu U celého okna. 

Pri porovnávaní súčiniteľa prestupu tepla je nutné pamätať na tú skutočnosť, že niektorí výrobcovia 
uvádzajú len hodnotu súčiniteľa prestupu tepla pre zasklenie, čo predovšetkým u trojkomorových 
systémov môže vzbudiť dojem lepších tepelno izolačných hodnôt, než aké v skutočnosti celé okno 
dosahuje.