Pravidelné vetranie

1. Odporúča sa dôkladné vetranie všetkých priestorov každé ráno okolo 20 minút. Pre účinnejšie prevetranie sa odporúča otvoriť okná umiestnené oproti sebe. Treba pamätať, že samotné vyklopenie okna často nezaručuje dostatočnú ventiláciu miestností.

2. Krátkodobé vetranie, s dodržaním vyššie uvedených pravidiel, sa odporúča opakovať niekoľkokrát v priebehu dňa, tiež v zimnom období. Pri vetraní v zimnom období sa odporúča vypnúť kúrenie. 

3. Jav kondenzácie vodnej pary na vonkajšej strane izolačného skla v miestnosti sa môže vyskytnúť i napriek pravidelnému vetraniu v miestnostiach s vysokou vlhkosťou, zle vykurovaných alebo s nedostatočnou ventiláciou. V takom prípade sa odporúča previesť meranie vlhkosti oprávnenými osobami.