Prečo je odborná montáž tak dôležitá ?

Kvalitné okná a vchodové dvere sú vizitkou domu. Tento efekt by sa však nemal pokaziť neodbornou a neprofesionálnou montážou. 

Spoločnosť ProfilNET ponúka odborné a profesionálne montážne služby zaškolenými odborníkmi, ktorí každoročne absolvujú školenia zlepšujúce ich zručnosti. Montáže konané našim tímom podliehajú prísnym normám a prevádzajú sa s použitím najkvalitnejších materiálov a nástrojov. Naši montéri pred začatím práce vždy zabezpečia miestnosť pred zašpinením a poškodením podlahy. Nečistoty, ktoré sa vyskytnú v priebehu prác sa hneď odstránia. Zároveň sa po dohode so zákazníkom odstránia staré demontované okná tak, aby sa neznečistil byt a okolie domu ani životné prostredie. 

Okno namontované do vonkajšej steny budovy je vystavené vplyvom poveternosti, možným mechanickým poškodeniam ako aj okolitému hluku, preto je veľmi dôležité, aby sa používali vhodné montážne techniky ako aj kvalitné materiály – PUR peny, silikóny, montážne kotvy či turbo skrutky. Len najkvalitnejšie montážne materiály zaručujú bezchybné fungovanie okien. Rovnako starostlivo by sa mala previesť montáž parapetných dosiek a hlavne izolácia priestoru medzi parapetom  a ostením, pretože práve toto miesto je najviac vystavené vplyvu klimatických podmienok. Po dokončení všetkých prác naši montéri po sebe poupratujú.

Správna montáž je veľmi dôležitá pretože v prípade neprofesionálnej a neodbornej montáže i najlepšie okná nebudú dobre plniť svoju úlohu. V prípade rozhodnutia pre samostatnú montáž, odporúčame Vám oboznámiť sa s návodom, ktorý je dostupný na stiahnutie na našej stránke.

Odporúčame Vám tiež rozhodnúť sa pre tzv. „teplú montáž“, ktorú spoločnosť ProfilNET ponúka.