Winkhaus duoPort SK

Pomocou kovania duoPort SK možno okná nielen vyklápať, ale aj posúvať, vďaka čomu ich môžeme využiť v rôznych typoch miestností. Ďalšou obrovskou výhodou je maximálna hmotnosť krídla, ktoré je možné pri variante duoPort SK 200Z dosiahnuť - 200 kg. To ale stále nie je všetko. Rad klientov trápi problém maximálnych rozmerov otváraného resp. vyklápaného krídla, ktorá je u štandardného kovania veľmi obmedzená.

To však neplatí o kovania duoPort SK, ktoré možno použiť pre maximálnu šírku krídla 2000 mm a maximálnu výšku dokonca 2700 mm. Uvedené údaje platia pre rozmery v drážke kovania iba pre jednokrídlové okno, u dvojkrídlových posuvných okien či dverí je celková šírka krídel dvojnásobná.